Hướng đến một nền báo chí giàu tính chiến đấu, thích ứng thời đại

.

Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, vì lợi ích của đất nước và nhân dân", Hội báo toàn quốc 2019 bế mạc ngày 17/3, tại Hà Nội, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi. Hội báo đã cho thấy những nỗ lực bám sát thông tin, định hướng dư luận, hướng đến một nền báo chí giàu tính chiến đấu, thích ứng thời đại, phục vụ lợi ích của đất nước và nhân dân. 

Hướng đến một nền báo chí giàu tính chiến đấu, thích ứng thời đại - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019.

Hội Báo Toàn quốc 2019 là sự kiện văn hóa - báo chí lớn nhất của giới báo chí cả nước được tổ chức hằng năm. Đây thực sự là cuộc hội tụ nghề nghiệp, văn hóa tinh thần đặc  sắc của những người làm báo và công chúng báo chí cả nước. 

Hướng tới nền báo chí giàu tính chiến đấu

Một nền báo chí giàu tính chiến đấu luôn luôn là đòi hỏi cấp thiết đối với báo chí Việt Nam. Ngay tại lễ khai mạc Hội báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh  rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn rộng lớn của nhân dân”. Với vai trò to lớn của báo chí, trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, báo chí tập trung tuyên truyền các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là yêu cầu quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Báo chí tập trung tuyên truyền đến nhân dân những vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Báo chí chú trọng tuyên truyền mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua nước, tạo niềm tin, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước”.

Hướng đến một nền báo chí giàu tính chiến đấu, thích ứng thời đại - ảnh 2Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ giới thiệu với Thủ tướng những ấn phẩm của VOV tại gian trưng bày.

Báo chí thời đại mới cũng đang ngày càng nêu cao trách nhiệm trong công cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều tờ báo, nhiều bài báo chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả đó cho thấy nhiều nhà báo đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng và chuyên nghiệp, có tinh thần hội nhập quốc tế. Tuy nhiên trong dòng chảy sôi động của báo chí, cũng cần có những chuẩn mực trong đưa tin, bình luận, phân tích và định hướng dư luận xã hội của người làm báo.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng:Hội nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí đều xây dựng những chuẩn mực đối với nhà báo. Nhà báo phải được trang bị trình độ tri thức, kiến thức nền tảng thì khi tác nghiệp sẽ tự định hướng cho mình. Không tự định hướng cho mình thì không thể định hướng dư luận xã hội”.

Thích ứng với thời đại mới

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển về công nghệ thông tin, truyền thông đã tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Và báo chí cũng nằm trong dòng chảy đó. Ngay tại hội báo, chủ đề này thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Theo Tổng Giám đốc Đài TNVN Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, đổi mới, phải sáng tạo và phải sử dụng nền tảng công nghệ mới thì mới chuyển tải được thông tin chính xác, tin cậy và có tính định hướng cao. Đây là đòi hỏi rất nóng bỏng với các cơ quan báo chí, từng nhà báo hôm nay để hướng đến công chúng: “Công chúng nói đúng ra là hơn 1 nửa của hoạt động báo chí. Bởi vì  hoạt động báo chí đều hướng đến công chúng và nếu  như không có công chúng thì chúng ta cũng vô nghĩa. Cho nên những nhu cầu của công chúng, đòi hỏi, mong muốn của công chúng thì các cơ quan báo chí phải đáp ứng”.

Hướng đến một nền báo chí giàu tính chiến đấu, thích ứng thời đại - ảnh 3Nhà báo Hồ Quang Lợi phát biểu tại Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2019 cho biết, Hội Báo năm nay có tầm vóc và quy mô lớn hơn các năm trước và là cuộc hội tụ nghề nghiệp, văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo và công chúng cả nước. 

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, cho rằng: “Chúng ta phải đổi mới, phải sáng tạo và phải sử dụng nền tảng công nghệ mới thì mới chuyển tỏa được thông tin chính xác, tin cậy và có tính định hướng cao. Đây là đòi hỏi rất nóng bỏng với các cơ quan báo chí, từng nhà báo hôm nay. Chúng ta không thể thắng mạng xã hội bằng tốc độ đưa tin nhưng sẽ vượt trội mạng xã hội bằng độ tin cậy và tính thuyết phục của báo chí”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Nhà báo là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén". Tại Hội báo toàn quốc 2019, công chúng có thể nhận thấy một diện mạo sống động của nền báo chí đang trên đà phát triển, một nền báo chí giàu tính chiến đấu, góp phần phục vụ lợi ích của đất nước và nhân dân.

Nguồn: vovworld.vn