Hà Nội nỗ lực bảo tồn ca trù

Hà Nội nỗ lực bảo tồn ca trù

(VOV5) - Thành phố Hà Nội đang tích cực tổ chức thực hành ca trù nhằm làm mới loại hình nghệ thuật truyền thống này để ca trù mang hơi thở...