Điều chỉnh giá hơn 1.900 dịch vụ y tế từ 15.12.2018

Điều chỉnh giá hơn 1.900 dịch vụ y tế từ 15.12.2018

Từ ngày 15-12, sẽ có hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở. Mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình 3,2%, trong đó giá khám bệnh ngày giường tăng bình quân 11%, giá...